Een deel van de antwoorden op deze vragen ligt natuurlijk in de archieven van de Verenigde Staten. In februari 2023 trokken NIMH-onderzoekers Caroline Schoofs, Arthur ten Cate en Wietse Stam naar Dallas om onderzoek te doen in de George W. Bush Presidential Library. Net als alle andere voormalige Amerikaanse presidenten heeft Bush jr. een museum en bibliotheek in de staat waar hij vandaan komt, in dit geval Texas. Naast het informatiecentrum dat het presidentschap van Bush glorieus in beeld brengt, huisvest het tempelachtige gebouw ook het archief van de Bush-regering. Zoals bij ieder archiefonderzoek blijft het grotendeels een verrassing wat je als onderzoeker daadwerkelijk aantreft in de dozen. De vondsten in het Bush-archief waren aanvankelijk enigszins teleurstellend omdat veel documenten een hoge rubricering hadden en daarom waren verwijderd. Alleen door middel van een declassificatieprodecure kon er inzage in deze documenten verkregen worden.

Foto: George W. Bush Presidential Library

Enkele maanden na het door het programma ingediende verzoek tot declassificatie kwam eind oktober het bericht dat zo’n 1000 pagina’s aan documenten uit het Witte Huis met betrekking tot de oorlog in Afghanistan door de National Archives zijn vrijgegeven en aan de onderzoekers beschikbaar zijn gesteld. Het gaat hierbij voornamelijk om nota’s van de National Security Council, het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Amerikaanse president aangaande nationale veiligheid en buitenlands beleid. Deze documenten helpen het ‘Nederland en Afghanistan 2001-2021’-onderzoeksprogramma om meer inzicht te verkrijgen in de besluitvormingsprocessen die in de VS plaatsvonden omtrent de strategie in Afghanistan en de Amerikaanse interactie met de NAVO-bondgenoten.