Voorafgaand aan de bijdragen per land werden lezingen verzorgd door cultureel antropoloog en Afghanistan expert Thomas Barfield (Boston University) en door Antonio Giustozzi (Royal United Services Institute), die veel heeft geschreven over Afghanistan en de Taliban, waaronder het boek The Taliban at War (2019). Beide onderzoekers hebben veel ervaring met veldonderzoek in Afghanistan. Ze werden door de internationale onderzoekers met interesse bevraagd over hun ervaringen. 

Vervolgens was het woord aan de onderzoekers van de verschillende landen. Dit leidde tot interessante gesprekken over de verschillende opdrachten, vraagstellingen en onderzoeksmethodes. Er blijft veel van elkaar te leren en met elkaar uit te wisselen. Daarom wil het netwerk van onderzoekers elkaar blijven ontmoeten.

Internationale Expertmeeting, September 2023