Het doel van de wetenschappelijke adviescommissie is om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken. Deze adviescommissie bestaat uit meerdere leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter.

De wetenschappelijke adviescommissie heeft een inhoudelijk-adviserende taak en ziet er kritisch op toe dat de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is gewaarborgd. Daarbij gaat ze uit van de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit zoals onderschreven door de KNAW (Koninklijke Akademie voor Wetenschappen).

Onafhankelijke adviesrol

De leden van de wetenschappelijke adviescommissie zijn door de stuurgroep, in overleg met de programmeleiding, gevraagd om deel te nemen op basis van hun wetenschappelijke kennis en expertise in hun vakgebied. Dat doen ze op persoonlijke titel, zodat ze hun adviesfunctie onafhankelijk kunnen uitvoeren.

De wetenschappelijke adviescommissie bestaat uit:

  • Prof. dr. Antoon de Baets (voorzitter)
  • Prof. dr. Paal Sigurd Hilde
  • Dr. Samuël Kruizinga
  • Dr. Karin van Leeuwen
  • Dr. Sergey Vasiliev
  • Dr. Willem Vogelsang

Eindverantwoorde­lijkheid

De wetenschappelijk adviescommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies, maar beslist niet mee over het onderzoekprogramma. Dat doet de stuurgroep, bestaande uit Prof. Dr. Ben Schoenmaker (directeur NIMH) en Prof. Dr. Martijn Eickhoff (directeur NIOD).

De stuurgroep is, net als de programmaleiding, aanwezig bij de bijeenkomsten van de wetenschappelijke adviescommissie, om hun inbreng goed te kunnen begrijpen en mee te nemen in de besluitvorming over de inhoud en het verloop van het onderzoek.