De maatschappelijke klankbordgroep is een externe adviescommissie die is samengesteld uit meerdere leden, waaronder een onafhankelijke voorzitter. Het primaire doel van de klankbordgroep is het versterken van het onderzoek door vanuit verschillende perspectieven kritisch mee te denken met de onderzoekers. Het onderzoeksteam legt vraagstukken voor, waarop de klankbordleden hen voorzien van feedback, ideeën en advies.

De leden zijn door de stuurgroep, in overleg met de programmaleiding, gevraagd om deel uit te maken van de klankbordgroep, op basis van hun ervaring, achtergrond en expertise.

Onafhankelijke adviesrol

De leden van de klankbordgroep nemen deel op persoonlijke titel. Hierdoor kunnen zij hun adviestaak onpartijdig en onafhankelijk vervullen, zonder verantwoording af te hoeven leggen aan een eventuele achterban. Dat is belangrijk, omdat de klankbordgroep – en het onderzoek –  zich niet moeten laten leiden door externe druk.

Vertegenwoordigers van belangenorganisaties zijn daarom geen onderdeel van de klankbordgroep. Hun prioriteit ligt immers logischerwijs bij het behartigen van de belangen van hun achterban.

De maatschappelijke klankbordgroep bestaat uit:

  • Niloufar Rahim (voorzitter)
  • Ton van Ede
  • Peter Heintze
  • Mirwais Momand
  • Hans de Vreij

Recht doen aan verschillende perspectieven

Dat wil niet zeggen dat groepen als veteranen, Afghanen, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen niet worden gehoord. Integendeel: hun ervaringen, gevoelens en meningen zijn van groot belang om meer inzicht te krijgen in verschillende perspectieven en deze recht te doen.

Het verzamelen van deze informatie door bijvoorbeeld interviews en gesprekken is dan ook een zeer belangrijk deel van het onderzoeksprogramma – maar vindt plaats buiten de klankbordgroep.

Eindverantwoorde­lijkheid

De maatschappelijke klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies, maar beslist niet over het onderzoekprogramma. Dat doet de stuurgroep, bestaande uit Prof. Dr. Ben Schoenmaker (directeur NIMH) en Prof. Dr. Martijn Eickhoff (directeur NIOD).

De stuurgroep is, net als de programmaleiding, aanwezig bij de bijeenkomsten van de klankbordgroep, om hun inbreng goed te kunnen begrijpen en mee te nemen in de besluitvorming over het verloop van het onderzoek.