Het onderzoeks­programma

‘Nederland en Afghanistan 2001-2021’ is de eerste Nederlandse overkoepelende, historisch-wetenschappelijke studie over dit thema.

We bestuderen de rol van Nederland in de context van een internationale oorlogssituatie: waarom was Nederland actief in Afghanistan, op welke manier zijn politieke en militaire beslissingen  genomen, waarom zijn bepaalde keuzes wel of niet gemaakt, hoe werden deze gelegitimeerd en welke impact en gevolgen had dit voor Afghanistan en Nederland.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek beoogt op grond van wetenschappelijk bronnenonderzoek duidelijkheid te scheppen over de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan en de context hiervan te reconstrueren en te interpreteren. In de onderzoeksopdracht is dit verder uiteengezet.

Het onderzoek is bedoeld om een inzichtelijk beeld van deze periode te schetsen. We analyseren de loop van gebeurtenissen in het algemeen en de effecten van de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek betreft de Nederlandse militaire missies ter plaatse. We bestuderen de politiek-internationale context en doen dat vanuit Afghaanse, internationale en Nederlandse perspectieven.

Resultaten

‘Nederland en Afghanistan 2001-2021’ bestaat uit negen deelstudies waarvan de onderzoeksresultaten gepubliceerd zullen worden in negen afzonderlijke boeken. In een overkoepelend slotwerk worden de eindresultaten van het onderzoek gebundeld om inzicht te geven in de interventie door de internationale coalitie, de context en consequenties ervan, en de rol van Nederland daarin. Zowel de deelstudies als het slotwerk zullen in boekvorm gepubliceerd worden in zowel het Nederlands als het Engels.

Wij bestuderen een grote hoeveelheid primaire bronnen om te komen tot een reconstructie van de aanleidingen voor en gebeurtenissen tijdens de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan. Daarnaast bestuderen we de literatuur en verzamelen we informatie bij een grote groep betrokkenen, waaronder Afghanen, veteranen, beleidsmakers en burgermedewerkers, om onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te kunnen analyseren.

Uitvoerende instituten

Het onderzoeksprogramma wordt gezamenlijk uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, in opdracht van de Nederlands regering.