Programma

‘Nederland en Afghanistan 2001-2021’ is de eerste Nederlandse overkoepelende, historisch-wetenschappelijke studie over dit thema.

Maatschap­pelijke klank­bordgroep

Het doel van de klankbordgroep is het versterken van het onderzoek door vanuit verschillende perspectieven kritisch mee te denken met de onderzoekers.

Wetenschap­pelijke advies­commissie

De wetenschappelijke adviescommissie heeft een inhoudelijk-adviserende taak en ziet erop toe dat de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is gewaarborgd.

Team

Het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd door het NIMH en het NIOD, in opdracht van de Nederlands regering.

Nieuws en achtergrond

View of Kabul from TV hill, 2018. Foto: Kern Hendricks.